Прокредит 2

Здравейте. Не сме се виждали отдавна. Причината за това беше малко лична заетост и доста игри за изиграване.

Нека да Ви разкажа една историйка.

Имам сметка в Прокредит Банк, която ежемесечно захранвам с определена сума. На всеки три месеца, изтеглям сумата. Дотук нищо странно. Обаче последния път се наложи да изтегля по-малка сума, и… стана тя каквато стана.

Прокредит имат тарифа според която тегленето на суми под 400 лева се таксува с 1 лев такса. Проблеми няма, аз съм се съгласил с това. Също според действащите тарифи на банката, внасянето на суми не се облага с такса. Отново проблеми няма.

Когато обаче запитах, дали ако изтегля 500 лева и да внеса след това 400 лева ще дължа някаква такса, бях уведомен, че ще трябва да платя този един лев. За съжаление, не го направих, (тъпо зная) и тогава щеше да ми е интересно на какво основание го заплащам този лев. При следващата операция, ще изискам такъв документ.

Както и да е, внесох си оплакване срещу служителката, и днес получих отговор… Сами вижте за какво става дума.

===================

Относно: Ваше оплакване, заявено чрез услугата Телефонно банкиране на “ПроКредит Банк (България)” АД
Уважаеми господин Лазаров,
С въведена промяна от 01.08.2011 г. в Тарифата за физически лица на „ПроКредит Банк (България)“ АД (Глава „Операции в национална валута“, Раздел II „Касови операции“, т. 2 „Теглене на каса“) влизат в сила следните комисиони при извършване на транзакции в клон на Банката от разплащателни сметки, а именно:
• теглене на сума до 400 лева – комисиона в размер на 1.00 лев, която не важи за лица над 65 години и за специални сметки
• теглене на сума от 400 лева до 5 000 лева – без комисиона
Едновременно с това „ПроКредит Банк (България)“ АД е предоставила на клиентите си алтернативен безплатен начин за теглене на пари в брой, а именно посредством теглене от банкомат. Съгласно Тарифата за физически лица, теглене на пари от банкомат на банката издател е без такса за всички видове карти. За целта „ПроКредит Банк (България)“ АД издава безплатно на своите клиенти дебитна карта Visa Electron след заявено искане от страна на клиента, която услуга е без такса за издаване на картата.
По смисъла на вътрешните правила на „ПроКредит Банк (България)“ АД теглене в клон на Банката от разплащателна сметка на сума в размер на 500 лева и веднага след това внасяне на сума в размер на 400 лева по същата сметка, се счита като опит да се избегне заплащането на такси, установени в Тарифата за физически лица. Ето защо, с оглед на Вашите нужди, сте бил посъветван от обслужващите Ви експерти при теглене на по-малки суми до 400 лева да използвате банкомати на „ПроКредит Банк (България)“ АД, тегленето от които е безплатно, като Ви е предложено да подадете искане за издаване на дебитна карта Виза Електрон.
В заключение, бихме искали да отбележим, че “ПроКредит Банк (България)“ АД спазва стандарти, гарантиращи коректно и професионално обслужване, като се стреми да изгражда отношения на сътрудничество с клиентите си.
С уважение,
„ПроКредит Банк (България)“ АД

========================

Разбира се, отговорът ми не закъсня:

———-

Здравейте,

Бихте ли ми посочили на кое основание аз съм задължен да платя 1 лев такса? Ако с нищо не нарушавам политиката на фирмата, не би трябвало да бъда принуден да заплащам несъществуващи такси. Нека да обясня.
Тегля сума над 400 лева, следователно не плащам такса. (според Вашите правила)
Внасям сума в сметката си, следователно не плащам такса. (пак според Вашите правила)
Ще ми посочите ли къде точно съм задължен да се грижа за интересите на Вашата организация? Ще ми е интересно ако извърша горната операция, на какво основание, ще ми издадете документа?
Очаквам от Вас линк към текущите тарифи на банката, регулиращи точно това отношение.

За да можем да осигурим по-хубава публичност на тази дискусия, можете да прочетете всичко което сме дискутирали на: (тази страница)

————-

Отговора им бе…

==================

Относно: Ваше оплакване, заявено чрез услугата Телефонно банкиране на “ПроКредит Банк (България)” АД
Уважаеми господин Лазаров,
С въведена промяна от 01.08.2011 г. в Тарифата за физически лица на „ПроКредит Банк (България)“ АД (Глава „Операции в национална валута“, Раздел II „Касови операции“, т. 2 „Теглене на каса“) влизат в сила следните комисиони при извършване на транзакции в клон на Банката от разплащателни сметки, а именно:
• теглене на сума до 400 лева – комисиона в размер на 1.00 лев, която не важи за лица над 65 години и за специални сметки
• теглене на сума от 400 лева до 5 000 лева – без комисиона
Едновременно с това „ПроКредит Банк (България)“ АД е предоставила на клиентите си алтернативен безплатен начин за теглене на пари в брой, а именно посредством теглене от банкомат. Съгласно Тарифата за физически лица, теглене на пари от банкомат на банката издател е без такса за всички видове карти. За целта „ПроКредит Банк (България)“ АД издава безплатно на своите клиенти дебитна карта Visa Electron след заявено искане от страна на клиента, която услуга е без такса за издаване на картата.
По смисъла на вътрешните правила на „ПроКредит Банк (България)“ АД теглене в клон на Банката от разплащателна сметка на сума в размер на 500 лева и веднага след това внасяне на сума в размер на 400 лева по същата сметка, се счита като опит да се избегне заплащането на такси, установени в Тарифата за физически лица. Ето защо, с оглед на Вашите нужди, сте бил посъветван от обслужващите Ви експерти при теглене на по-малки суми до 400 лева да използвате банкомати на „ПроКредит Банк (България)“ АД, тегленето от които е безплатно, като Ви е предложено да подадете искане за издаване на дебитна карта Виза Електрон.
В заключение, бихме искали да отбележим, че “ПроКредит Банк (България)“ АД спазва стандарти, гарантиращи коректно и професионално обслужване, като се стреми да изгражда
отношения на сътрудничество с клиентите си.
С уважение,
„ПроКредит Банк (България)“ АД

===================

Хмммм, по смисъл на закона… Не съм адвокат, но не мисля, че това би могло да стъпи в съда. Засега изчакваме да се съберат пари, за да може да повторим упражнението.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply