GiftCard

Когато човек активира GiftCard, никога не си задава въпроса, “Как аджеба, ще ми се използват личните данни”. Аз също не бях изключение от правилото. Всички автоматично приемаме, че хората на които предоставяме личните си данни са “честни”, “отговорни” и като цяло “Хора на които може да се има доверие”. На коледа получих смс с пожелания за весела коледа на ВСИЧКИ телефони използвани за активиране на GiftCard. (Ами да… тъп съм да използвам повече от един телефон)

Един двама от Вас ще си кажат “Голяма работа един СМС”, но ако се замислят, това наистина е голяма работа. Никъде в условията които идват с една GiftCard не пише, че данните Ви ще бъдат използвани не по предназначение. Проверете.

 

Изпратих едно писмо до официалния мейл в сайта им. След 2-3 комуникации, разговора замря. Наскоро реших да проверя какво става с това писмо и бях посъветван да използвам друг мейл. Ами да видим.

По-долу включвам досегашната комуникация и ще добавям бъдещите развития.

 

================

Wed, Dec 28, 2011 at 1:37 AMю

Здравейте,

Въз основа чл 28а от ЗЗЛД бих желал личните ми данни, и по-специално
личният ми телефон да бъде заличен от базата Ви данни. При изпращането
на смс за активация никъде няма условие да се откажа данните ми да
бъдат използвани за нещо друго, освен въпросната активация.

Телефоните използвани за активиране на карти са:
088ХХХХХХХ
088ХХХХХХХ

Бих желал да получа протокол от заличаването на материален носител.

В противен случай ще бъда принуден да сезирам комисията за защита на личните данни за грубо нарушение на чл.4 от ЗЗЛД а именно:

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Обработването на лични
данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от
следните условия:

1. обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
Изпращането на СМС за коледа не се вписва тук.

2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично
своето съгласие;
Нито тук.

3. (изм. – ДВ, бр. 91 от 2006 г.) обработването е необходимо за
изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
Тук още по-малко

4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
А това пък съвсем.

5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
Тук? Не мисля.

6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия,
предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
Може би тук, но за целта, ще поискам доказателства.

7. обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
Аз трябва да бъда уведомен, преди да предоставите данните ми на трето лице.

(2) Обработването на лични данни е допустимо и в случаите, когато то се извършва единствено за целите на журналистическата дейност, литературното или художественото изразяване, доколкото това обработване не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните. В тези случаи разпоредбите на глава трета не се прилагат.
За съжаление тази точка е нарушена също.

—————–

Thu, Jan 5, 2012 at 6:37 PM

Здравейте Г-н Лазаров,

Вашите телефонни номера се пазят в нашата система за да се осигури идентификация при операции с картите, които са асоциирани към тях – напр. при загуба на ПИН, искане за обратно изкупуване и други случаи, съгласно Общите условия публикувани на www.giftcard.bg

Предлагаме Ви два варианта:
1-ви вариант: изтриване на Вашите телефонни номера, след изчерпване на картите.
2-ри вариант: ще изключим  Вашите телефонни номера от изпращане на рекламни съобщения.

И за двата случая можем да ви изпратим протокол.

Моля да ни посочите кой начин на действие предпочитате.

Бих искала също да изразя нашето извинение за причиненотго Ви неудобство,

Поздрави
От Екипа на GiftCard.bg

=======================

Fri, Jan 6, 2012 at 1:14 AM

Здравейте,

Картите са изчерпани, но нима това означава, че при всяко активиране на карта, ще трябва да Ви се обаждам и да превключвам към вариант 1 или 2? Също така има поне още няколко телефона които са изключени, но са използвани за активиране на гифт карти.

Съжалявам, но свързването с Вас за спирането на подобни “усуги” не е приемливо решение. За момента ще се спра на вариант 2, тъй като той позволява на Вас да си запазите данните които са нужни при банкови операции и осигурява моето спокойствие.

Същевременно след консултация с юристконсулт, бях посъветван да сезирам комисията за защита на личните данни за неправомерна употреба на моите такива.

Ако има някакво законово уредено положение при което можете да използвате данните ми за нежелани комуникация, бих искал да зная по кой закон и член, в противен случай това явно си е нарушение на споразумението и би трябвало да бъде проверено.

С уважение.
Васил Лазаров.

——————————-

Fri, Jan 6, 2012 at 10:45 AM

Здравейте Г-н Лазаров,

Моля посочете Вашите телефонните номера, които желаете да отпишем oт получаване на поздравителни съобщения и Ви гарантираме, че те няма да бъдат използвани за това.
Няма да е необходимо също да се свързвате многократно с нас за тази процедура. Тя ще бъде извършена еднократно.

Благодарим Ви за разбирането,

========================

Fri, Jan 6, 2012 at 6:10 PM

За момента са тези.

(5 номера)

Само едно доуточнение, ако активирам гифткарта с някой от номерата изброени досега, ще получа ли следващата коледа поздравително смс-че?

С уважение.
Васил Лазаров

————————

За момента ме мързи да транскрибирам днешния разговор нали ще ме разберете. 🙂

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply